Nisan 17, 2018

Yasal hizmetler

 

  • Aile hukuku konusunda uzman
  • Ceza hukuku sertifikalı
  • Fayda ve sigorta hukuku alanında deneyim
  • Vergi hukuku ve borç tahsilatı pratiğinde başarı

Büro, temel bir genel pratikdir. Her konu bizimle tartışılabilir.