april 17, 2018

Kosten

 

Voor onze diensten geldt een standaard uurtarief van € 75.-. Hier komen geen extra kosten bij, dus geen kantoorkosten, geen administratiekosten en geen overige verborgen kosten.

Komt u in aanmerking voor de pro deo-regeling?
Dit kantoor is bereid om zaken op basis van de pro-deo-regeling te doen. Wij staan bij de overheidsorganisatie Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd die de pro-deo-regeling organiseert.
De advocaatkosten worden met deze regeling door de overheid vergoed. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Mocht u twee jaar geleden – of dit kalenderjaar plotseling – onder een bepaald inkomen vallen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Het gaat om de volgende inkomensgrens: +/- € 27.500,- bruto per jaar of +/-  € 2.120,- bruto per maand.
Houdt u er rekening mee dat het hierbij alleen kan gaan om belangen die (geografisch) in de Nederlandse rechtssfeer afspelen.
Uw nationaliteit is niet van belang. Eventueel moet u wel uw inkomen buiten Nederland met stukken kunnen onderbouwen.

Rechtsbijstandsverzekering:
Een rechtsbijstandsverzekeraar zou de advocaatkosten kunnen vergoeden. U moet dan wel  zijn verzekerd, en ook op tijd. Aan de hand van de bestudering van de polisvoorwaarden kan, in overleg met de verzekeraar, worden bepaald of uw zaak voor vergoeding in aanmerking komt.
Kosten van derden worden uiteraard apart in rekening gebracht. Deze worden altijd in overleg met u gemaakt.
Hierbij kunt u denken aan kosten voor gerechtsdeurwaarders, rechtbankleges (zogeheten griffierechten), notarissen, beëdigde vertalers, externe adviesbureaus, taxateurs en privé-detectivebureaus.

Betaling in Bitcoins is mogelijk.