Van je overeenkomsten af komen. Kan dat?

Het komt in de praktijk veel voor dat partijen met elkaar een contract sluiten. De kwaliteit hiervan is wisselend. De ambitie is om contracten, zeg maar, dicht te bouwen, maar bepaalde essentiële punten vergeet men wel eens. Of men laat het er bewust weg en hierover wordt dan daarna niet nagedacht. De vraag die nogal eens wordt gesteld is of je overeenkomsten kunt beëindigen als partijen niets hierover hebben afgesproken. Of als de wet simpelweg niks erover zegt.

 

Binnen bepaalde branches sluiten producten/fabrikanten en retailers behoorlijke samenwerkingscontracten met elkaar. Men is van elkaar afhankelijk. Als één van de twee partijen ‘weg valt’, dan is de schade enorm te noemen. Denk maar eens vanuit het perspectief van investeringen en wat bij het klantenpubliek al bekend is. Op lager niveau maken mensen overeenkomsten met elkaar, al dan niet mondeling. Denk dan aan (on)zakelijke leningen, het lenen van spullen en overige gebruiksafspraken.

 

Juridisch geldt het uitgangspunt dat elke overeenkomst opzegbaar is als wet en overeenkomst geen regeling bevatten over de opzegging. Hebben partijen niks afgesproken, dan kun je meteen een contract/afspraak beëindigen. Dat is kort geleden nogmaals door de hoogste rechtbank van Nederland (“Hoge Raad”) weer eens bevestigd. Inmiddels denken mensen vaak aan geldende termijnen uit een arbeidsovereenkomst, een huurcontract of de algemene voorwaarden bij de koop van een product. Maar ieder soort contract is een andere, en het hoeft niet altijd zo te zijn dat je aan termijnen gebonden bent.

 

Dat is natuurlijk weer anders bij bedrijfsleningsovereenkomst of distributie-overeenkomsten. In het geval van een dominante partij, zoals de bank of een internationaal automerk, is die dominante partij aan de eisen van de redelijkheid bij opzegging gebonden. Kort gezegd komt het erop neer dat de omstandigheden van het geval bepalen of jezelf/de ander het contract mag beëindigen.

 

Laat elke beëindigingsituatie door uw procesadvocaat bekijken. Of nog beter, laat een inschatting door uw procesadvocaat maken, als een beëindiging in het vooruitzicht is.

 

Of het nou om uw bedrijf gaat, of een lening met uw zus. Weet wat in uw geval geldend is, en pas dan kunt u goed uw (bedrijfs)koers bepalen.