Toepassing alimentatieregels blijft onzeker

Kort geleden heeft de hoogste rechtbank van Nederland (“Hoge Raad”) weer een beslissing genomen over de vraag hoe alimentatieregels moeten worden toegepast. Het gaat meestal om de maandelijkse financiële bijdragen aan de verzorgende ouder/ex-partner. Dat staat bekend als kinderalimentatie of partneralimentatie. Deze bijdragen worden vaak betaald door de partner die, kort gezegd, meestal van het verblijfadres van het kind/ex-partner is vertrokken.

 

De wet schrijft voor dat de hoogte van de alimentatie afhankelijk is van de behoeftigheid van het kind/ex-partner én de draagkracht van de betalende ouder/ex-partner. Het gaat dus om wat het kind/de ex-partner nodig heeft (behoefte kind) en de betalingscapaciteit van de betaler. Met de betalingscapaciteit van de betaler wordt dus meestal het inkomen bedoeld.

 

Wat is nou inkomen? Over deze term zijn veel procedures gevoerd. De wetgeving is hierover vaag. Bij het maken van regels kan dit ook moeilijk anders. Het is vanzelfsprekend dat het maandelijks salaris uit een loondienst inkomen is. Dat geldt ook voor winstopname uit een onderneming. Heeft u veel inkomen? Dan betaalt u doorgaans meer alimentatie dan de verzorgende ouder. Heeft u minder inkomen? Dan betaalt u minder, maar geniet de verzorgende ouder meer toeslagen (ofwel overheidssubsidies).

 

In het juridisch landschap zijn de afgelopen jaren veel (alimentatie)procedures gevoerd over de term inkomen. Het gaat om de term inkomen in relatie tot de zogeheten toeslagen die door de Belastingdienst uitbetaald worden. Wat is nu duidelijk, ofwel minder onduidelijk? Hoewel dit artikel niet te lang moet zijn, is het nu in ieder geval zo door de Hoge Raad bepaald dat kindtoeslagen tot het inkomen kunnen worden gerekend, maar huur- en zorgtoeslagen weer niet. Dit heeft effect op de zogeheten betalingscapaciteit van de betaler, waardoor hij meer/minder zou kunnen betalen.

 

De wet biedt een opening om tussentijds de alimentatieafspraken aan te passen. Beide partijen zijn verplicht om dan hun financiële gegevens te overleggen. Deze moeten uiteraard waar zijn, dat is voor de procesadvocaat echt van belang. De bedoeling is dat de tussen partijen gelden alimentatieafspraken worden geactualiseerd. Hoe sneller je de tegenpartij deugdelijk hierover wat laat weten, des te eerder kan de nieuwe (maandelijkse) berekening tussen partijen gelden. Het kan u dus zo honderden euro’s per maand schelen/opleveren.

 

Betaalt u teveel? Of ontvangt u te weinig? Bel uw procesadvocaat.